Εκμάθηση

Εκμάθηση

Σε αυτό το τμήμα οι μικροί κολυμβητές μαθαίνουν τα πρώτα στοιχεία του ολοκληρωμένου στυλ του ελευθέρου και υπτίου. Συγχρονίζουν την αναπνοή με το εκάστοτε κολυμβητικό στυλ και δυναμώνουν μέσα από τη συστηματική τους εξάσκηση. Συνεχίζεται και εδώ η εκμάθηση της κολυμβητικής βουτιάς.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
10:00
Εκμάθηση
10:00 – 10:45

Εκμάθηση
10:45 – 11:30

Εκμάθηση
11:30 – 12:15

Εκμάθηση
12:15 – 13:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Εκμάθηση
16:00 – 16:45

Εκμάθηση
16:45 – 17:30

Εκμάθηση
17:30 – 18:10

Εκμάθηση
18:25 – 19:10

Εκμάθηση
19:10 – 20:00
Εκμάθηση
16:00 – 16:45

Εκμάθηση
16:45 – 17:30

Εκμάθηση
17:30 – 18:10

Εκμάθηση
18:25 – 19:10

Εκμάθηση
19:10 – 20:00
Εκμάθηση
16:00 – 16:45

Εκμάθηση
16:45 – 17:30

Εκμάθηση
17:30 – 18:10

Εκμάθηση
18:25 – 19:10

Εκμάθηση
19:10 – 20:00
Εκμάθηση
16:00 – 16:45

Εκμάθηση
16:45 – 17:30

Εκμάθηση
17:30 – 18:10

Εκμάθηση
18:25 – 19:10

Εκμάθηση
19:10 – 20:00
Εκμάθηση
16:00 – 16:45

Εκμάθηση
16:45 – 17:30

Εκμάθηση
17:30 – 18:10

Εκμάθηση
18:25 – 19:10

Εκμάθηση
19:10 – 20:00
17:00
18:00
19:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
10:00
Εκμάθηση
10:00 – 10:45

Εκμάθηση
10:45 – 11:30

Εκμάθηση
11:30 – 12:15

Εκμάθηση
12:15 – 13:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Εκμάθηση
16:00 – 16:45

Εκμάθηση
16:45 – 17:30

Εκμάθηση
17:30 – 18:10

Εκμάθηση
18:25 – 19:10

Εκμάθηση
19:10 – 20:00
Εκμάθηση
16:00 – 16:45

Εκμάθηση
16:45 – 17:30

Εκμάθηση
17:30 – 18:10

Εκμάθηση
18:25 – 19:10

Εκμάθηση
19:10 – 20:00
Εκμάθηση
16:00 – 16:45

Εκμάθηση
16:45 – 17:30

Εκμάθηση
17:30 – 18:10

Εκμάθηση
18:25 – 19:10

Εκμάθηση
19:10 – 20:00
Εκμάθηση
16:00 – 16:45

Εκμάθηση
16:45 – 17:30

Εκμάθηση
17:30 – 18:10

Εκμάθηση
18:25 – 19:10

Εκμάθηση
19:10 – 20:00
Εκμάθηση
16:00 – 16:45

Εκμάθηση
16:45 – 17:30

Εκμάθηση
17:30 – 18:10

Εκμάθηση
18:25 – 19:10

Εκμάθηση
19:10 – 20:00
17:00
18:00
19:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

No classes available!