ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα στην εξωτερική πισίνα (Ρ5) αποκαταστάθηκε. Συνεπώς, η Αγωνιστική, η Προαγωνιστική, το Κοινό Ανηλίκων (19:30-20:30) και το Κοινό Ενηλίκων (20:30-21:30) επιστρέφουν στα κανονικά ωράριά τους στην εξωτερική πισίνα.

Σας ευχαριστούμε!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Newsletter