Α’ Αγωνιστική ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00 
1) 400 μ. Μ. Ατομική Γυναικών
2) 400 μ. Μ. Ατομική Αντρών
3) 800 μ. Ελεύθερο Γυναικών
4) 1500 μ. Ελεύθερο Αντρών
5) 4Χ50μ. Ελεύθερο Μικτή Ομάδα (2 Αντρες -2 Γυναίκες)

Β’ Αγωνιστική ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 09:00
1) 50 μ. Ύπτιο Γυναικών
2) 50 μ. Ύπτιο Αντρών
3) 400 μ. Ελεύθερο Γυναικών
4) 400 μ. Ελεύθερο Αντρών
5) 200 μ. Πεταλούδα Γυναικών
6) 200 μ. Πεταλούδα Αντρών
7) 4Χ50μ. Ελεύθερο Γυναικών
8) 4Χ50μ. Ελεύθερο Ανδρών

Γ’ Αγωνιστική ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00
1) 50 μ. Πεταλούδα Αντρών
2) 50 μ. Πεταλούδα Γυναικών
3) 200 μ. Πρόσθιο Αντρών
4) 200 μ. Πρόσθιο Γυανικών
5) 200 μ. Μ. Ατομική Αντρών
6) 200 μ. Μ. Ατομική Γυναικών
7) 200 μ. Ελεύθερο Αντρών
8) 200 μ. Ελεύθερο Γυναικών
9) 4Χ50μ. Μ. Ομαδική Γυναικών

Δ’ Αγωνιστική ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 09:00
1) 50μ. ΕλεύθεροΓυναικών
2) 50μ. Ελεύθερο Αντρών
3) 100μ. ‘Υπτιο Γυναικών
4) 100μ. ‘Υπτιο Αντρών
5) 100μ. Πρόσθιο Γυναικών
6) 100μ. Πρόσθιο Αντρών
7) 800μ. Ελεύθερο Αντρών
8) 4Χ50μ. Μ. Ομαδική Μικτή Ομάδα (2 Αντρες -2 Γυναίκες)

Ε’ Αγωνιστική ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16:00
1) 50μ. Πρόσθιο Αντρών
2) 50μ. Πρόσθιο Γυναικών
3) 100μ. Ελεύθερο Αντρών
4) 100μ. Ελεύθερο Γυανικών
5) 100μ. Πεταλούδα Αντρών
6) 100μ. Πεταλούδα Γυναικών
7) 200μ. ‘Υπτιο Αντρών
8) 200μ. ‘Υπτιο Γυναικών
9) 1500μ. Ελεύθερο Γυναικών
10) 4Χ50μ. Μ. Ομαδική Αντρών

Newsletter