ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:00 - 17:20
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:20 - 18:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 18:40 - 20:00
ΤΡΙΤΗ 16:00 - 17:20
Λεπτομέρειες

Επίλεκτα

Επιλογή ημερών&ωρών προπόνησης ελεύθερη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:00 - 16:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 16:45 - 17:30
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:30 - 18:10
ΔΕΥΤΕΡΑ 18:25 - 19:10
Λεπτομέρειες

Δελφίνια

Επιλογή ημερών&ωρών προπόνησης ελεύθερη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:00 - 16:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 16:45 - 17:30
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:30 - 18:10
ΔΕΥΤΕΡΑ 18:25 - 19:10
Λεπτομέρειες

Εκμάθηση

Επιλογή ημερών&ωρών προπόνησης ελεύθερη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:00 - 16:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 16:45 - 17:30
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:30 - 18:10
ΔΕΥΤΕΡΑ 18:25 - 19:10
Λεπτομέρειες

Αρχάριοι

Επιλογή ημερών&ωρών προπόνησης ελεύθερη

Newsletter